Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Thư cảm ơn
 
Danh sách tài trợ
 
Liên hệ
English
Công tác - Hoạt động
»  Các dự án
»  Các hoạt động
»  Công tác từ thiện
»  Địa chỉ cần giúp đỡ
Thông tin - Tư vấn
»  Tư vấn du lịch
»  Tư vấn pháp luật
»  Văn bản pháp quy
»  Tủ thuốc từ thiện
»  Mẹo vặt trong đời sống
»  Trang viết của bạn đọc
»  Trang tin tức sự kiện
»  Sản phẩm mới
»  Những con số biết nói
»  NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI
»  Rao vặt từ thiện
»  Những chuyện cảm động về tình đồng loại
»  Đặc sản quê hương
»  Tin vui
»  Thông tin về các nhà tài trợ
»  Tin cần biết
Gương sáng
»  Gương sáng người khuyết tật
»  Gương sáng cộng đồng
Góc thư giãn
»  Thơ chọn lọc
»  Truyện chọn lọc
»  Siêu thị cười
»  Câu chuyện bốn phương
»  Đố vui
»  Chuyện lạ của VIỆT NAM
»  Giải đáp câu đố
»  Chuyện lạ đó đây
Thư viện ảnh
»  Tư liệu các cháu
»  Tư liệu Cơ sở - Chi hội
»  Họp mặt Hội viên
»  Hội thảo - Hội nghị
»  Hoạt động cộng đồng
»  Các Mạnh thường quân
»  Lãnh đạo chính quyền
»  Ảnh du lịch
»  ẢNH LẠ
»  Ảnh lạ trong và ngoài nước
Ảnh du lịch ngoài nước
»  Cảnh đẹp
»  Ảnh mùa xuân
Tìm kiếm
Chọn giá : VND
-
Quà tặng khuyến mại
Tình trạng sản phẩm
Thống kê truy cập
53.805.008 lượt truy cập
137 đang trực tuyến
Đà Lạt

                                        ÑAØ LAÏT

    Leân Ñaø Laït ta seõ caûm thaáy nheï nhaøng. Nhöõng côn gioù maùt cöù môn man treân da thòt cuûa du khaùch, laøm khoan khoaùi deã chòu. Nhuõng haøng thoâng ñöùng thaúng taép treân nhöõng ngoïn ñoài, hai beân nhöõng con ñöôøng nhö chaøo ñoùn baïn ñi ngang qua.
  Haõy thö thaû ñi doïc hoà Xuaân Höông, vöøa ñi vöøa ngaém. Moät khoâng gian yeân tónh vaø laõng maïn cuûa buoåi saùng, khoan khoaùi cuûa buoåi tröa, moäng mô thöa vaøo buoåi chieàu, quaû laø thích thuù.

 Baïn ñöøng queân chieâm ngöôõng nhöõng ngoâi nhaø xöa, nhöõng vi la xinh xaén nằm chìm khuaát sau nhöûng taùn laù thoâng xanh tuyeät ñeïp. Dinh cuûa Baûo Ñaïi coøn nguyeân nhöõng  neùt ñoäc ñaùo cuûa kieán truùc nöôùc Phaùp trong moät "Pari thu nhoû” treân ñaát cao nguyeân.


 Neân daønh mộït ít thôøi gian gheù thaêm laøng thueâ XQ . Taïi ñaây trong moät khung caûnh neân thô, baïn seõ taän maét nhìn nhöõng ñoâi tay kheùo leùo, muùa may theo muõi kim, sôïi chæ ñeåcho ra nhöõng taám tranh tuyeät ñeïp laøm meâ maãn con ngöôøi.


 Ñaø Laït  sinh ra cuøng söï dòu daøng ñang chôø  baïn!

Nếu có dịp bạn thử làm một chuyến du lich với Đà Lạt xem sao, chắc chắn là sẽ thú vị
Xem thêm, xin mời vào trang Web:thienphuoc.com


   
   
   
   
 


Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Gởi cảm nhận - bình luận bài này
Tên người bình luận (*)  
Email (nhập hoặc không)  
Tiêu đề bình luận (*)  
Nội dung bình luận (*)    
Mã bảo mật (*)  
 
   
 
Tư vấn du lịch
58/2419  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
Đà Lạt (28-06-21 | 13:39)
Tây Nguyên (28-06-21 | 13:39)
Suối cá thần (28-06-21 | 13:38)
ĐỒI CÁT TRINH NỮ (21-08-19 | 09:19)
VÀI NÉT VỀ CHÙA NGỌC HOÀNG (26-05-16 | 17:26)
Du Lich vùng sông Cửu Long (23-03-14 | 17:57)
Tòa thánh Cao đài Tây Ninh (23-03-14 | 17:24)
Chùa Ốc-độc nhất vô nhị (28-10-13 | 08:38)
Chùa Vĩnh Tràng (03-10-13 | 21:28)
NHÀ THỜ ĐÁ (07-09-13 | 14:16)
Rừng Nam Cát Tiên (26-08-13 | 18:15)
Hòn đá Bạc Cà Mâu (26-08-13 | 13:57)
Nhà thờ LA VANG-QUẢNG TRỊ (14-07-13 | 15:15)
Trụ sở Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh (22-06-13 | 16:16)
Correos de Ho Chi Minh (22-06-13 | 14:52)
Những điều cần lưu ý khi đi du lịch HỒNG KÔNG (19-05-13 | 11:21)
Thành cổ Quảng Trị (17-05-13 | 08:35)
Cách để phụ nữ đi du lịch an toàn (09-03-13 | 16:07)
DU LỊCH BẰNG TÀU THỦY (15-02-13 | 23:54)
CHÙA NGỌC HOÀNG (25-06-11 | 15:05)
  Trang 2/3: Trước  1, 2, 3  Sau
Thông tin liên hệ
Đào Trường San
Chi Hội trưởng
ĐT: 090 380 9212
san92122003@yahoo.com
64 Trần Hưng Đạo, P7
Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 


Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất